Др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 25. и 26. октобра 2021. године серију предавањa

Др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 25. и 26. октобра 2021. године серију предавањa, чији су наслови: „Фазе у усвајању језика“ (Stages in language acquistion), „Истраживачке методе у усвајању језика“ (Research methods in language acquistion) и „Теоријски приступи у усвајању језика“ (Theoretical approaches to language acquistion). Предавања су одржана у оквиру друге по реду Међународне школе психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике (International school in psycholinguistics, neurolinguistics and clinical linguistics), коју је од 25. до 29. октобра 2021. године, у онлајн формату, организовао Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. Полазници школе били су студенти дипломских, мастер и докторских студија лингвистике и психологије са бројних европских универзитета.