Заједничка радионица српског и немачког тима билатералног пројекта „Језички пејзаж културне области Баната: дијахрона и синхрона перспектива“

Заједничка радионица српског и немачког тима билатералног пројекта „Језички пејзаж културне области Баната: дијахрона и синхрона перспектива“, који у пројектном циклусу 2020-2021 финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за aкадемску размену (DAAD) (партнери: Балканолошки институт САНУ и Универзитет Фридрих Шилер у Јени), одржана је 13. јула 2021. у просторијама Балканолошког института. Радионици су присуствовали др Александра Саламуровић, виша научна сарадница Универзитета Фридрих Шилер у Јени и руководилац немачког тима, др Љубица Ђурић, доцент на Филолошком факултету у Београду, и сарадници Балканолошког института: др Анамарија Сореску Маринковић, виша научна сарадница и руководилац српског тима, др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и МА Растко Ломпар, научни сарадник. У току састанка представљени и дискутовани су досадашњи резултати пројекта и договорена архивска и теренска истраживања, као и предавања која ће чланови српског тима одржати у октобру у Јени.

Након радионице обављена су теренска истраживања – 14. јула у Вршцу и 15. јула у насељу Ечка (општина Зрењанин). У овим мултиетничким и мултикултурним насељима др Анамарија Сореску Маринковић, др Александра Саламуровић, др Љубица Ђурић и др Светлана Ћирковић документовале су вишејезичне јавне натписе и надгробне споменике са циљем истраживања присуства/одсуства различитих језика у јавном простору. Документован теренски материјал ће бити депонован и доступан у Дигиталном архиву Балканолошког института САНУ и Дигиталном архиву издања САНУ.