Седма национална конференција византолога (22–25. јун 2021)

Др Борис Милосављевић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, др Марија Васиљевић, научна сарадница Балканолошког института САНУ и мср Милена Давидовић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су на Седмој националној конференцији византолога (22–25. јун 2021), коју организује Српски комитет за византологију у сарадњи са Византолошким одбором САНУ и Византолошким институтом САНУ. Др Борис Милосављевић имао је излагање под насловом Методолошка питања у истраживању византијске философије, излагање др Марије Васиљевић носило је наслов Српско царство као део „историје света“ а мср Милена Давидовић излагала је „Царски” скрипторијуми: српска писменост у доба Српско-грчког царства.

Програм конвенције