Учешће на конференцији "Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији"

Научна сарадница Балканолошког института САНУ др Драгана Ђурић је учествовала на научној конференцији Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији у организацији Српске академије наука и уметности, 1–2. јуна 2021. године. Др Ђурић је поднела реферат на тему „Обредне поворке вучари на Косову и Метохији као део нематеријалне културне баштине“.