Дводневни међународни научни скуп „Семиотички пејзажи југоисточне Европе“

Дводневни међународни научни скуп „Семиотички пејзажи југоисточне Европе“ (Semiotic Landscapes of Southeastern Europe) одржан је 28–29. маја 2021. године у Мојзеовој палати, на острву Црес у Хрватској и у „онлајн“ формату, у организацији Хумболтовог универзитета у Берлину и Центра за напредне студије југоисточне Европе Универзитета у Ријеци. На скупу су учествовале сараднице Балканолошког института САНУ. Виша научна сарадница Анамарија Сореску-Маринковић је представила коауторски рад с др Александром Саламуровић (Универзитет у Јени) под насловом „Језички пејзаж руралног Баната: могућа типологија“.  Виша научна сарадница Марија Мандић је представила коауторски рад с проф. Јеленом Филиповић (Филолошки факултет Универзитета у Београду) „Суботица – мањинска престоница у Србији. Сукобљени и усклађени културни и семиотички пејзажи и идеологије“.