Књига "Култови светих на централном Балкану у време османских освајања" ауторке др Марије Васиљевић

У оквиру едиције Посебна издања Балканолошког института САНУ објављена је књига Култови светих на централном Балкану у време османских освајања ауторке др Марије Васиљевић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. Књига се бави улогом прослављања светих у политичком и друштвеном животу, обликовању друштвене стварности, утврђивању колективног идентитета, легитимизацији власти итд. од краја 14. до прве трећине 16. века. Штовање светих је тумачено као периодично обнављање успомене на свечев живот и чуда, односно као облик колективног сећања. Ауторка показује да се успомена на свете може разликовати у зависности од места и времена у којем се она призива, односно да је одликује вишегласје (полифонија), као и то да је могла да се мења са протоком времена.