АУСТРОУГАРСКА И НАСТАНАК АЛБАНИЈЕ (1896–1914)

У издању Балканолошког института САНУ (Посебна издања бр. 149) и издавачке куће CLIO објављена је књига Аустроугарска и настанак Албаније (1896–1914) аутора др Душана Фундића, научног сарадника Балканолошког института САНУ. Студија је посвећена односу Аустроугарске према настанку албанске државе у истраживачком оквиру политике великих сила према изградњи националних држава. Као посебно важне истраживачке целине у студији издвајају се истраживање стратешког значаја Албаније за спољну политику Аустроугарске, однос конзула Двојне монархије према локалним политичким елитама, улога аустроугарске албанологије у преобликовању дискурса албанског национализма и пресудан значај Аустроугарске за настанак албанске државе.