Међународни симпозијум - Religious Peace-buidling, inter-religious dialogue, migrations and refugee crises

Др Александра Ђурић Миловановић, виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном симпозијуму Religious-peace Buidling, inter-religious dialogue, migrations and refugee crises“, који је одржан онлајн 19. априла 2021. године у организацији Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Словенија). Др Ђурић Миловановић је представила коауторски рад са др Јадранком Ђорђевић Црнобрња (Етнографски институт САНУ), под насловом Challenges and Possibilities of Interreligious Dialogue at the Local Level: The Case of Bayram Sofra in Belgrade.