Научни скуп Савремена проучавања језика и књижевнсоти

Дуња Радојевић, истраживач-приправник Балканолошког института САНУ, учествовала је на XIII научном скупу младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, који је организовао Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 10. априла 2021. Наслов излагања био је Комуникациони неспоразуми узроковани дефицитом културолошких знања у ситуацијама руско-српског билингвизма.

Програм и књига резимеа МФ2021