Forming the Local Cult from the Religious Center: Osanna Da Cattaro and Serafino Razzi

Др Валентина Живковић, виша научна сарадница Блаканолошког института САНУ, учествовала је на онлајн међународном научном конгресу у организацији Renaissance Society of America (13-22. априла 2021) на сесији Early Modern Sanctity in Global Perspective, која је добила научну подршку од стране Hagiography Society. Валентина Живковић је представила свој рад Forming the Local Cult from the Religious Center: Osanna Da Cattaro and Serafino Razzi.