Empirical approaches to linguistic variation: The Balkans and beyond

Др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и др Мирјана Мирић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународној научној конференцији Empirical approaches to linguistic variation: The Balkans and beyond, са излагањима Non-pronominal use of the dative clitic si in Timok vernaculars: syntactic patterns (Светлана Ћирковић) и Variation in the nominal declension in Timok vernaculars (Мирјана Мирић, коауторски са Мајом Миличевић-Петровић). Конференција је одржана онлајн, 11. и 12. марта 2021. у организацији Универзитета у Цириху (Швајцарска).

 

Програм скупа и апстракти:

https://www.slav.uzh.ch/de/Aktuelles/EALV-Workshop-2021/Programme.html