Београдски родослови др Бориса Милосављевића

У издању Балканолошког института САНУ (Посебна издања бр. 146) објављена је књига Београдски родослови аутора др Бориса Милосављевића, вишег научног сарадника Балканолошког института САНУ. У књизи су објављени бројни значајни родослови који у појединим случајевима обухватају период од времена Бечког рата (1683–1699) до данашњих дана. Назив „београдски родослови“ одабран је због тога што је Београд престоница српске државе од времена Карађорђеве Србије. Без обзира на то што су одређене породице, почевши од владарских, имале посебне везе са неким крајем или су из службених разлога боравиле у различитим местима током XIX века, елита тадашњег друштва се све више везивала за Београд, као престоницу и средиште државе. Монографија је плод вишедеценијског истраживачког рада и представља поуздан ослонац и допринос бољем разумевању друштвеног и политичког живота Кнежевине и Краљевине Србије, као и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Југославије.