Вести

Међународна радионица - Religion and Migration in Eastern Orthodox World

13.06.2018.

Др Александра Ђурић Миловановић, научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је у организацији међународне радионице „Religion and Migration in Eastern Orthodox World”, која је одржана 7. и 8. јуна 2018. године у Београду. Радионица је део пројекта Универзитета у Астону (Велика Британија), уз финансијску подршку Британске академије. Др Ђурић Миловановић је представила коауторски рад са др Мартом Стојић Митровић (Етнографски институт САНУ) под насловом: The Changing Dynamics of Migrants Support in Serbia: The Work of Faith-Based Organizations. Радионица је окупила водеће стручњаке из области студија миграција и религије из Европе и Сједињених Америчких Држава.

Програм радионице

Најновије