Вести

Study and Interpretation of the Archeological Cultures on the Territories of Bulgaria and Ѕerbіа

24.04.2018.

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ боравио је од 15-18. априла 2018 у Софији, у оквиру међуакадемијског споразума о научној сарадњи између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука и интердициплинарног пројекта: Study and Interpretation of the Archeological Cultures on the Territories of Bulgaria and Ѕerbіа. У Националном археолошком институту са музејем БАН одржао је предавање под називом: Антички Наисус на раскршћу трансбалканских римских комуникација.  Поред предавања отворена је изложба на дванаест паноа и приказан је археолошки филм о истраживањима античког Наиса, на француском, енглеском и бугарском језику.

Видео

Најновије