Вести

Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект

15.12.2017.

Огњен Крешић, истраживач-сарадник Балканолошког института, учествовао је на научном скупу са међународним учешћем Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект, одржаном у Врању од 8. до 9. децембра 2017. године. Организатори скупа су били Народни музеј у Врању, Народни музеј у Лесковцу, Епархија Врањска СПЦ и Педагошки факултет у Врању. Наслов излагања био је: Два хуџета нишког кадије из XVIII века. Прилог друштвено-економској историји осамнаестовековног Ниша.

Програм скупа

Најновије