Вести

Предавања истраживача-сарадника Душана Фундића

29.11.2017.
Предавања истраживача-сарадника Душана Фундића

Душан Фундић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ одржао је два предавања, 9. и 23. новембра, у оквиру Центра за теорију историје Филозофског факултета Универзитета у Београду као део циклуса Мозаици нација: национализми, сећања и културни идентитети. Предавања су била насловљена Нација: кључни појмови и Национализми и национални идентитети: од револуционарне идеје до новог легитимизма.

Најновије