Вести

Југоисточна Европа у Првом светском рату: Историја, сећање, наслеђе

23.11.2017.

Балканолошки институт САНУ организује међународни научни скуп Југоисточна Европа у Првом светском рату: Историја, сећање, наслеђе који ће бити одржан 7. и 8. децембра у сали на шестом спрату хотела Палас у Београду. Међународни комитет Асоцијације за проучавање Југоисточне Европе (AIESEE) прихватио је предлог Балканолошког института САНУ  да се годишња конференција за 2017. посвети Првом светском рату. За ову прилику међународни програмски одбор одабрао је 36 радова који ће бити саопштени на енглеском и француском језику, а потом штампани у посебном зборнику радова.  Радови обрађују теме из историје и политике, традиције и сећања на Први светски рат у свакој од балканских држава, с нагласком на новим истраживањима и свежим увидима. Скуп је тематски организован у четири велике целине: дипломатска и војна проблематика;  историографија и књижевност; национално питање; наслеђе и сећање. Поред билатералних тема и тема о односу великих сила према Балкану, знатна пажња биће посвећена културној историји, књижевним виђењима Великог рата и култури сећања. Конференција је посвећена успомени на преминулог директора Балканолошког инстититута САНУ др Душана Т. Батаковића, који је био и главни иницијатор и oрганизатор овога скупа.

Програм скупа

Најновије