Вести

Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage

21.11.2017.
Plakat Varšava

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 13. и 16. новембра 2017, на међуднародној конференцији Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage, као и на пропратним радионицама о језичкој ревитализацији. Организатори конференције су били Факултет “Artes Liberales” Универзитета у Варшави и SOAS Универзитет у Лондону. Др Сореску Маринковић је излагала коауторски рад са Моником Хуцану (Универзитет у Београду), под насловом Language visibility and the revitalization of Vlach.

Програм радионица

Програм конференције

Најновије