Вести

500 година протестантске реформације 1517–2017.

02.11.2017.
500 година протестантске реформације 1517–2017.

Поводом обележавања јубилеја 500 година протестантске реформације 1517–2017, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на две међународне конференције посвећене овом догађају. Од 28. 10. 2017. до 29. 10. 2017. године, била је учесник међународног билингвалног научног скупа A Magyar Reformáció román kultúrára gyakorolt hatásai és következményei/Influența Reformației maghiare asupra culturii române, на Универзитету у Сегедину, где је представила рад на румунском језику: „Nazarenii, primii neoprotestanți români și impactul lor asupra identității spirituale a românilor din Banatul Sârbesc“.  У Београду је 31. 10. 2017. године, учествовала на међународном скупу Југословенског удружења за научно истраживање религије (ЈУНИР) где је представила рад о почецима развоја неопротестантизма међу Румунима у Србији. Радови са овог међународног скупа објављени су у зборнику „500 година протестантске реформације“, уредници Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић (ЈУНИР, Универзитет у Нишу, 2017).

Програм научног скупа у Сегедину

Програм научног скупа у Београду

Најновије