Вести

XVth International Congress of Greek and Latin Epigraphy Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity, 28th August – 1st September 2017

05.09.2017.

Др Драгана Грбић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на петнаестом међународном конгресу за грчку и римску епиграфику у Бечу (XVth International Congress of Greek and Latin Epigraphy Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity, 28th August – 1st September 2017) са радом New epigraphic finds from the Roman province of Dalmatia, у коауторству са Анамаријом Курилић, у оквиру секције Tituli Novi Latini

Програм скупа: https://epicongr2017.univie.ac.at/en/programme/

Најновије