Вести

Пета светска научна конференција о плурицентричним језицима и њиховим нон-доминантним варијететима, Мајнц (Немачка), 13-16. јул 2017.

24.07.2017.

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији 5th World Conference on Pluricentric Languages and their Non- Dominant Varieties, која је одржана од 13. до 16. јула 2017. године у Мајнцу, у организацији Универзитета „Johannes Gutenberg“ у Мајнцу. Др Сореску Маринковић, заједно са др Моником Хуцану, са Универзитета у Београду, је имала усмено излагање на енглеском језику под насловом Non-dominant varieties of Romanian in Serbia: the case of funeral inscriptions in Vojvodina and Eastern Serbia. Присутни су били лингвисти и социолингвисти из Европе, Азије, Африке и Јужне Америке, а научнице из Београда су биле позване да се укључе у радну групу о плурицентричним језицима, као стручњаци за румунски језик.

Програм скупа

Најновије