Вести

Patrimoniu și patrimonializare

26.06.2017.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ и ма Јована Колунџија, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународном научном скупу Patrimoniu și patrimonializare који је одржан од 22. до 23. јуна 2017. године у Араду (Румунија). Др Ђурић Миловановић изложила је  рад под насловом „Migraţiile comunităţilor confesionale şi patrimoniul material”, док је ма Колунџија представила рад под насловом „Наслеђе Стефана Тенецког у Сремској епархији“. Научни скуп окупио је учеснике из Румуније, Мађарске и Србије, а организатори скупа били су Жупанијско веће Арада и Центар за културу жупаније Арад. Радови представљени на скупу, буће публиковани у међународном зборнику радова идуће године.

Програм конференције

Најновије