Вести

Observer l’Observance

20.06.2017.

У оквиру петогодишњег пројекта Observer l’Observance. Diffusion, réseaux et influences des réformes régulières en Europe (fin XIVe – première moitié du XVIe siècle) при l’Ecole française de Rome, одржан је 9. и 10. јуна први међународни скуп у Клермон Ферану (Clermont – Ferrand) (Француска).  Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, као члан научног одбора пројекта Observer l’Observance, боравила је по позиву на скупу и председавала сесијом посвећеној историографији визуелне уметности и музике реформисаних просјачких редова у касном средњем веку.

Програм конференције

Најновије