Вести

Одржана конференција 18. и 19. маја 2017. у Мадриду

25.05.2017.

Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  учествовала је на међународној научној конференцији Congreso internacional: Antes del orientalismo: Las "imágenes" del Islam en la Península Ibérica (siglos XV-XVII) y sus conexiones mediterráneas која је одржана 18. и 19. маја 2017. у Мадриду (Шпанија), y oрганизацији Departimento de Historia del Arte y de la Facultad de Geografia e Historia de la UNED  уз подршку Fundacion BBVA  a Investigadores y Creadores Culturales. На скупу на коме је учествовало око 30 истраживача, В. Живковић је имала излагање под насловом: Il feroce stuolo a dio nemico – Hayreddin Barbarossa and the veneration of Cattro`s civic patron saints. Радови ће бити публиковани у тематском броју часописа Sharq al Andalus.

Програм конференције

Најновије