Вести

Научна критика и стручне рецензије

23.05.2017.

Ма Душан Фундић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на скупу „Научна критика и стручне рецензије“ у организацији Института за новију историју Србије oдржаном 17. маја 2017. године у Београду. Душан Фундић је одржао излагање под насловом „Balcanica: изазови и искушења уређивања научног часописа на страном језику“.

Програм скупа

Најновије