Вести

Oкругли сто посвећен проучавању сличности и разлика окупационих система у Србији и Белгији током Великог рата

25.04.2017.

Балканолошки институт САНУ одржао је округли сто посвећен проучавању сличности и разлика окупационих система у Србији и Белгији током  Великог рата 11. априла 2017. На округлом столу су учествовали су: професорка Лоренс ван Иперселе са Универзитета у Лувену, др Богдан Трифуновић, директор градске библиотеке у Чачку,   др Љубинка Шкодрић из Архива Србије и др Војислав Павловић, заменик директора Балканолошког института САНУ. Учесници округлог стола су током размене мишљења утврдили да постоје значајне сличности у окупационим системима у Србији и Белгији, али и да су истраживања цивилног друштва под окупацијом много развијенија у Белгији него у Србији. Разматрана је могућност организовања европског пројекта посвећеног историји окупације током Великог рата у који би било неопходно укључити румунске, пољске и руске колеге.

Најновије