Вести

Одржан међународни научни скуп у Москви „Уникатно и типично у фолклору“

14.12.2016.

У организацији Руског државног универзитета хуманистичких наука (РГГУ) у Москви и Комисије за фолклор при Међународном комитету слависта (МКС), у Москви је, од 17. до 19. новембра 2016. одржан међународни научни скуп на тему „Уникатно и типично у фолклору“.

На овом скупу, из Балканолошког института САНУ, учествовао је др Љубинко Раденковић, научни саветник, који је поднео реферат на руском језику „Предања о убијању стараца  –словенско-балто-кавкаске паралеле“. На основу анализе бројних варијаната оваквих предања у три различите групе народа, у реферату је указано на њихове заједничке елементе, као и на неке њихове регионалне особености.

Највећи део поднетих реферата бавио се питањима односа појединачног и општег у појединим жанровима словенског фолклора, као и у обредном понашању (у етиолишким и демонолошким предањима, у тумачењу снова, у свадбеној обредности, у бајању итд.).

Програм скупа

Најновије