Вести

Тотални рат. Од Таненберга до Вердена

08.12.2016.

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, и Војислав Павловић,  виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су (17. и 18.новембра 2016), на међународном научном скупу посвећеном теми: Тотални рат. Од Таненберга до Вердена на Универзитету ICES у Вандеји, Француска. Др Батаковић је представио рад La Serbie du point de vue politique et militaire, док је др  Павловић имао излагање на тему: La Serbie du point de vue diplomatique.

Програм скупа

Најновије