Вести

23. међународни византолошки конгрес

01.09.2016.

Међународна византолошка асоцијација, Association Internationale des Études Byzantines (AIEB), одржала je 23. међународни византолошки конгрес у Београду од  22. до 27. августа 2016. године. Посебна пажња на конгресу била је посвећена продубљивању разумевања Византије као живог организма чији је век трајао више од једног миленијума и чија су идеологија, ерудиција, уметност и култура суштински доприносиле развитку Европе од позне антике преко средњег века до наших дана. На конгресу је учествовало више од 1200 научника из целог света.

У раду Програмског и Организационог одбора 23. међународног византолошког конгреса учествовала је др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ.

Међу учесницима конгреса били су и сарадници Балканолошког института, који су поднели своја саопштења и учествовали у дискусијама.
Др Валентина Живковић, виши научни сарадник, била је модератор Тематске седнице слободних саопштења под насловом Byzantine Artistic Tradition and the Western World. Mediterranean Domain ‒ Part 2 (26. август), на којој је поднела саопштење под насловом „The Vow by Ivan Crnojević to the Virgin Mary in Loreto in the Shadow of Turkish Conquests“.

Др Борис Милосављевић, научни сарадник, учествовао је са два рада: „Palamas’ Understanding of οὐσία and ἐνέργεια“ на тематскоj сесији под насловом Saint Gregory Palamas and Barlaam the Calabrian in the Context of 14th-Century Byzantine Philosophy and Theology (24. август) и „The Byzantine Empire in the Typology of States (Typical Medieval State, Byzantine Republic, Modern Absolute Monarchy)“ на Тематскоj сесији под насловом Political Ideology and Heresies (26. август).

Ма Марка Томић Ђурић, истраживач сарадник, имала је саопштење „Eucharistic Symbolism and the Passion Scenes in the Prothesis of Markov Manastir“ у оквиру Тематске сесије Rethinking the Passion Cycle (26. август).


Програм конгреса

Најновије