Вести

Satana in forma della Madonna'. Madonna finta and the Kotor Dominicans – Word and Image

24.08.2016.

Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на Десетом међународном научном скупу иконографских студија под насловом МАРИЈАНСКА ИКОНОГРАФИЈА: ИСТОК И ЗАПАД са темом „'Satana in forma della Madonna'. Madonna finta and the Kotor Dominicans – Word and Image“ (Satana in forma della Madonna. Лажна Мадона и которски доминиканци – реч и слика).

Скуп је одржан 2–4. јуна 2016. на Филозофском факултету у Ријеци (Хрватска) у организацији Центра за иконографске студије Филозофског факултета Свеучилишта у Ријеци; Студија теологије у Ријеци Католичког богословног факултета Свеучилишта у ЗагребуЧ Тесалског универзитета (Грчка); Љубљанског универзитета (Словенија); Грегоријанског папског универзитета у Риму (Италија); и Свеучилишта у Сплиту (Хрватска).

Програм конференције

Најновије