Вести

DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA

24.08.2016.

Балканолошки институт САНУ и издавачка кућа Клио  заједнички су објавили књигу DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA (издање на енглеском језику), аутора Марка Поповића, Смиље Марјановић Душанић и Данице Поповић. Књига сабира резултате досадашњих истраживања свакодневног живота у средњовековној Србији уз поређење са земљама Западне Европе, Византијом и територијама у њеном окружењу. У средишту пажње аутора је појединац, од владара, племића, преко градског и сеоског работника, до војника и духовника и њиховог односа према свету и окружењу, навикама и веровањима. Кроз цело дело прожимају се политичка, привредна и културна историја што омогућава потпунији увид у једну удаљену епоху, често посматрану кроз призму историјског следа догађаја.

Најновије