Вести

Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју

29.06.2016.

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је у раду међународног научног скупа Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју који је, 10. и 11. јуна 2016. године, одржан у Сирогојну, Република Србија. У реферату под насловом Слика српског села прве половине 19. века у белешкама странаца – савременика, др Љ. П. Ристић је анализирао писања појединих западноевропских путописаца и научника који су, током прве половине 19. века, путовали и боравили у Кнежевини Србији и оставили упечатљиве записе о српском селу тога времена.

Програм скупа

Најновије