Вести

Радионица „Анотација корпуса: наративи из јужног Баната“

21.06.2016.

Радионица „Анотација корпуса: наративи из јужног Баната“, одржана је у просторијама библиотеке Балканолошког института САНУ, 13.-15.06.2016. Радионица је реализована у оквиру  пројекта „Ка друштвеној конструктивној граматици: нови приступи у наративној теорији и  методологији“, Билатералне научне сарадње Балканолошког института САНУ и Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину (2015/2016).  Пројекат подржавају Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и Немачка службе за академску размену (DAAD). Језици радионице су били српски, енглески и немачки.

Програм радионице

Најновије