Вести

Др Драгана Филиповић на Годишњем скупу Српског археолошког Друштва

03.06.2016.

На Годишњем скупу Српског археолошког Друштва, одржаном у Градском музеју Вршца 2-4. јуна 2016. године, др Драгана Филиповић, научни сарадник Балканолошког института представила је два рада. Један носи наслов "First analysis of archaeological stable isotopes in Serbia: measuring δ13C values in charred fruit stones of Cornelian cherry" и произилази из недавно започете сарадње др Филиповић и Катедре за аналитичку хемију Хемијског факултета у Београду која за циљ има увођење нових научних метода у археолошка истраживања у Србији. Други рад, под насловом "Испитивање исхране првих земљорадника и популационе динамике у неолиту централног Балкана / Exploring early farming diets and population dynamics in the Neolithic central Balkans" представља резултате пројекта који реализује Лабораторија за биоархеологију Филозофског факултета у Београду са којом др Филиповић има успешну сарадњу.

Програм и књига апстраката

Најновије