Вести

Археологија између теорије и чињеница

06.04.2016.

Владимир В. Михајловић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је 26. и 27. марта 2016. на четвртој годишњој конференцији „Археологија између теорије и чињеница”. Тема овогодишњег скупа – којег је организовао Центар за теоријску археологију Филозофског факултета у Београду – била је култ и ритуалне праксе у археологији. Владимир В. Михајловић овом приликом представио је рад под насловом „Митови о сеобама у археологији”

Програм конференције

Најновије