Вести

Religious Nationalism as Concept and Practice

05.11.2013.
Religious Nationalism as Concept and Practice

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 25. до 26. октобра 2013. године на међународној радионици Religious Nationalism as Concept and Practice у Санкт Петерсбургу (Русија). Радионицу је организовала Висока школа економских наука Националног универзитета Санкт Петерсбурга и Европски универзитет у Санкт Петерсбургу. Др Ђурић-Миловановић поднела је реферат „’God doesn’t know about nationalities’”: questioning religion and nationalism in the Evangelical communities in Romania”. Планирано је да представљени радови буду објављени у темском издању међународног часописа Аb Imperio.

Програм скупа

Најновије