Вести

Међународни научни скуп посвећен историји и култури региона Валашко (источна Моравска)

21.10.2013.

Др Милош Луковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу одржаном од 18. до 20. септембра 2013. у Рожнову под Радхоштем у Чешкој Републици у организацији Валашког музеја у природи у Рожнову под Радхоштем, Института за регионалне студије у Острави, Центра за привредну и социјалну историју у Острави и Филозофског факултета Универзитета у Острави. Скуп је био посвећеном историји и култури региона Валашко (источна Моравска). Др Луковић је поднео реферат: „Valašské právo jako základ valašské kolonizace – komparace s vlašským právem na Balkáně“ (Валашко право као основа валашке колонизације – компарација с влашким правом на Балкану). Зборник радова са скупа биће објављен у току 2014. године. На позив Института за европску етнологију Филозофског факултета Масариковог универзитета у Брну, др Луковић је 25. и 26. септембра одржао два предавања (на чешком језику) за студенте редовних, магистарских и докторских студија: „Tradiční pastýřství na Balakáně“ (Традиционално сточарство на Балану) и „Srbsko – historie, současnost, etnicitа, kultura“ (Србија – историја, савременост, етницитет, култура).

Најновије