Вести

Les sources françaises de la démocratie serbe (1804-1914)

24.07.2013.
Les sources françaises de la démocratie serbe (1804-1914)

У издању француског Националног центра за научна истраживања (CNRS Editions, Pariz) недавно је објављена монографија Душана Т. Батаковића  Les sources françaises de la démocratie serbe (1804-1914) (Француски извори српске демократије 1804-1914). Из предговора академика Жорж-Анри Сутуа:

„ Ван самог наслова, овде имамо пред собом једну праву историју политичког и уставног развоја Србије пре 1914, у контексту њених односа са Француском.

Велика књига Душана Т. Батаковића, чији су закључци увек актуелни, веома лепо показује постепени развој и модернизацију земље која истовремено мора да реши проблем своје унутрашње политике и национално питање, што је чест случај у тој епохи. Србија је, међутим, од почетка располагала једном основом, аграрном демократијом, која није постојала другде у овом делу Европе. Она је примала различите утицаје, француске и британске, а не само руске и аустро-угарске. То је оно што доприноси да се објасни нарочита позиција Србије у овом делу света. Више него ли друге земље региона, Србија се веома рано показала отвореном утицајима из Западне Европе, те увиђамо да је привилеговано француско-српско савезништво почивало на дубоким основама, а не само пролазним  тактичким проценама. „

Најновије