Жива реч

Жива реч

Жива реч је зборник радова у част дописног члана САНУ проф. др Наде Милошевић Ђорђевић и заједничко издање Балканолошког института САНУ и Филолошког факултета Универзитета у Београду. Уредници су др Мирјана Детелић (Балканолошки институт САНУ) и проф. др Снежана Самарџија (Филолошки факултет Универзитета у Београду). Осим кратке биографије и исцрпне библиографије проф. Милошевић Ђорђевић, зборник доноси 38 оригиналних научних радова из области теорије и историје књижевности, антропологије, етнологије, лингвистике, етнолингвистике и студија културе. Прилози су објављени на језицима на којима су писани (енглески, немачки, српски) и опремљени стандардним научним апаратом (апстракт, резиме, библиографија).

  САДРЖАЈ