Стари Грци. Портрет једног народа

Стари Грци

Из штампе је изашла књига др Ивана Јордовића Стари Грци. Портрет једног народа у заједничком издању Завода за уџбенике и Балканолошког института САНУ. Српска читалачка публика заинтересована за стару Грчку до сада је била упућена било на дела страних писаца на њиховим језицима или на малобројна дела одабраних страних аутора преведена на српски језик. Ако се изузме Константин Бојић и његова Повестница грчког народа из далеке 1843. године, није постојала ниједна књига домаћег аутора која на свеобухватан начин третира историју ове драматично важне цивилизације. Монографија Стари Грци. Портрет једног народа управо је попунила ту празнину. У овој студији је не само коришћена најновија научна литература, већ је и посебна пажња посвећена питањима о којима је у последњих двадесетак година наука дубоко променила ставове (родовско друштво у хомерском и архајском периоду, рана Спарта, настанак демократије итд.). У монографији су, осим тога, разматрана питања и појаве који до сада нису шире обрађивани ни у већини студија овога типа у свету (демократска идеологија у Атини, државно и војно уређење Македоније итд.). Тиме је дат један свеобухватан приказ и анализа историје грчког народа од најранијих времена све до Александра Великог.