Романски Балкан

Романски Балкан

Зборник радова Romance Balkans („Романски Балкан“) резултат је рада научне конференције одржане 4–6. новембра 2006. у Београду. Циљ конференције осмислили су чланови Комисије за балканску лингвистику Међународног комитета слависта, а у њеном раду су учествовали балканолози и романисти који се баве различитим аспектима романитета на Балкану. Без обзира на истицање „романског” у наслову зборника а енглески, француски и немачки као метајезике, веза са славистиком остаје ипак црвена нит скоро свих прилога. „Балкански романски“ у актуелном синхроном пресеку обухвата (дако-) румунски језик који се говори у Румунији и Молдавији, као и арумунске и мегленорумунске говоре јужног Балкана. Радови у овом зборнику максимално проширују овај романски опсег јер уз различите инсуларне дакороманске дијалекте додају и ладино, као и савремене контакте балканских са ванбалканским романским језицима. Зборник нема претензије да представи систематски дијахрони пресек „балканског романског“ као ни, у методолошком смислу,  преглед данашњег стања у европској балканској лингвистици. Ипак, у њему су заступљене Balcania Romana, Orthodoxa, Islamica и Judaica.
Зборник Романски Балкан интегрални је део серије тематских зборника посвећених маргиналним, етички изазовним или ургентним питањима максимално широко схваћене лингвистике о Балкану (Скривене мањине на Балкану, Београд 2004; Бањаши на Балкану, Београд 2005; Избегличко Косово, Крагујевац 2004; Живот у енклави, Крагујевац 2005; Torac, metodologia cercetării de teren, Нови Сад 2006 и Kurban in the Balkans, Београд 2007) који су урађени у оквиру пројекта „Етничка и социјална стратификација Балкана“.