Мит и љубав

Сања Пилиповић МИТ И ЉУБАВ Београд 2007.

Предмет истраживања у овој студији чине митолошке рељефне представе са темом љубави на надгробним споменицима римске провинције Горње Мезије. Реч је о веома луксузним надгробним споменицима какве су себи могли да приуште само имућнији становници провинције, тачније, града Виминацијума, одакле потиче већина споменика. Први део књиге је посвећен улози грчког мита у римском фунералном контексту. Читалац се упознаје и са премисама за формулисање тематске целине Мит и љубав, односно са митовима у којима посебно место заузима љубав, као и тематским групама у које су митови сврстани према томе да ли приказују свет смртних или бесмртних бића, или њихов сусрет (божанске отмице, љубавни сусрет и љубав у свету хероја и хероина). Потом су ова сазнања, културолошки и антрополошки аспекти перцепције митова, примењена на конкретне примере горњомезијских споменика са представама отмице Европе фланкиране Диоскурима, отмице Персефоне, Амора и Психа, Хелене и Менелаја, повратка Алкестиде итд. Посебна пажња посвећена је питању наручилаца ових луксузних споменика, које се разматра на основу сачуваних натписа, а потом и на основу иконографије споменика и материјала од кога су начињени. Истражују се и уметничке радионице и указује на могућност да је реч о домаћим горњомезијским, пре свега виминацијумским радионицама. Посебан део књиге чини каталог рељефа са основним подацима, описом и фотографијама споменика, као и карта са уцртаним налазиштима споменика.