Косово: сукоб без краја?

Косово: сукоб без краја?

Душан Т. Батаковић је објавио своју четврту књигу на француском  "Косово: сукоб без краја?" ( Kosovo: un conflit sans fin?), монографију која обухвата прошлост Косова и Метохије од средњег века до преговора око статуса покрајине 2006- 2007. Историчар, сведок и учесник, Батаковић, осим поузданих увода у прошлост јужне покрајине Србије (с новом архивском документацијом за доба Титове владавине), даје још и детаљан преглед управе УНМИК-а у покрајини ( с нагласком на мало познате чињенице око положаја Срба и неалбанаца) као и кратак резиме преговора о статусу Косова  под окриљем УН у Бечу, где је учествовао као члан преговарачког тима Београда.