Косово и Метохија. Живети у енклави

KOSOVO AND METOHIJA LIVING IN THE ENCLAVE

Балканолошки институт САНУ , под уредничким надзором др Душана Т. Батаковића, објавио је европски релевантан зборник радова под насловом Косово и Метохија. Живети у енклави, у целости на енглеском језику. Др Батаковић је обликовао зборник око тема која обележавају живот Срба, али такође и Горанаца и Рома на простору покрајине најмање последњих девет година, а у разним историјским раздобљима; под османском влашћу или страном окупацијом (Први и Други светски рат),  живот у енклави постао је једно од суморних обележја како прошлости тако и садашњости Косова и Метохије. Зборник представља сложене, а на Западу свесно занемарене или прећутане реалности.


Contents


Foreword...................................................................................................... 7

DušanT. Bataković

Kosovo and Metohija: Identity, Religions & Ideologies................................... 9

Miloš Luković

Kosovska Mitrovica: Present and Past......................................................... 83

Helena Zdravković

Historical Victimage of Kosovo Serbs and Albanians...................................107

Valentina Pitulić

Folklore in the Serb Enclave: Preserving Identity in Hostile Environment....131

Harun Hasani

Migrations of Goranies................................................................................143

Radivoje Mladenović
The Sirinićka Župa: Štrpce Municipality-Historical Background
and Current Field Research....................................................................... 155

Mirjana Menković
The Enclave of Velika Hoča: Cultural Heritage as a Means
of Socio-economic Renewal and Preservation of Serbian Identity in Kosovo and Metohija .
.............................................................................................175

Miloš Luković
Tzintzars in Uroševac, Lipljan, Obilić, Priština and Kosovska Mitrovica.......225

Dušan T. Bataković
Surviving in Ghetto-like Enclaves: The Serbs of Kosovo
and Metohija 1999—2007.......................................................................... 239

Appendix


Chaos and disorder: Kosovo and Metohija four years later by Fr. Sava Janjić...........................................................................................................265

Roma in Kosovo and Metohija: Arguments against independence
of Kosovo and Metohija oy Rajko Djurić......................................................283

Belgrade Valedictory: March 1 2007 by Julian Harston...............................287

Kosovo and Metohija at the Crossroads by Fr. Sava Janjić........................ 293
.
The Visoki Dečani Monastery Land Issue by Visoki Dečani Monastery .....305

Kosovo Future Status by Joseph K.Grieboski............................................. 315

Abstracts...................................................................................................319