Дунавом од Бездана до Београда

Дунавом од Бездана до Београда

У Балканолошком институту САНУ објављен је зборник радова Дунавом од Бездана до Београда, под уредништвом Ђорђа С. Костића. Зборник је припремљен током рада на пројекту Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе. У овом мултидисциплинарном зборнику штампани су текстови о путописима и водичима по Дунаву, о флори и фауни реке, о Дунаву као инспирацији музичара и ликовних стваралаца; једна од тема је и туристичке атрактивности приобаља реке, потом судбина градова, археолошко наслеђе, затим правни оквири пловидбе реком и прикази дунава на географским картама.


САДРЖАЈ