Вести

Конференцијски састанак 14th International Conference on Romani Linguistics

16.09.2020.

Конференција 14th International Conference on Romani Linguistics у организацији Балканолошког института САНУ и Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ одложена је за 2021. годину. Како би се премостио временски размак од 2018. године, када је у Паризу одржана 13. конференција, у организацији Балканолошког института организован је онлајн конференцијски састанак 10. и 11. септембра 2020. године. На састанку је 18 европских истраживача информативно представило своја истраживања из области фонолошког, морфолошког и синтаксичког нивоа граматичке структуре ромског језика, језичких контаката, као и у интердициплинарним областима попут социолингвистике, језичких репертоара, историје истраживања ромског језика. Светлана Ћирковић, виши научни сарадник, и Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошки институт САНУ, учествовале су са два коауторска излагања: Serbian Loanwords in Romani-speaking children’s narratives и Balkan features in the Gurbet Romani in Eastern Serbia, која су покрила домене језичких контаката и балканске лингвистике.

 

Информације о конференцији доступне су на сајту: romanilinguistics2020.rs

Програм онлајн конференцијског састанка

Најновије