Вести

Легати pro anima. Тестаменти Которана (1326–1337)

05.08.2020.

У оквиру едиције Посебна издања Балканолошког института САНУ објављена је књига Легати pro anima. Тестаменти Которана (1326–1337) ауторке др Валентина Живковић, више научне сараднице Балканолошког института САНУ. У питању је заокружена студија тестаментарног даривања за спас душе заснована на узорку од 74 тестамента настала у раздобљу од 1326. до 1337. године у Котору. У студији, првој такве врсте у домаћој средини, легати су типолошки класификовани у четири категорије (комеморативни, каритативни, легати ad pias causas, даривања pro male ablatis), дајући ауторки основу за продубљену анализу низа феномена својствених раздобљу средњег века. 

Најновије