Вести

Дробета, римски град на Дунаву

11.03.2020.

У оквиру едиције Посебних издања, Балканолошки институт САНУ објавио је књигу Дробета, римски град на Дунаву ауторке др Драгане Николић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. Претежно на основу епиграфске грађе, књига даје заокружен приказ историје једног од важних римских градова у Подунављу, који се налазио у Ђердапу, на левој обали Дунава, на месту данашњег румунског града Турну Северина, а у римско доба на граници двеју провинција, Дакије и Горње Мезије, које је на том месту повезивао чувени мост цара Трајана.

Најновије