Вести

Међународна конференција ˮHumboldt-Kolleg 2020 Probleme Mittelalterlicher Überlieferung und Textkritik: Europäische Philologien im Vergleich“

10.02.2020.

Милена Давидовић, истраживач приправник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији Humboldt-Kolleg 2020 Probleme Mittelalterlicher Überlieferung und Textkritik: Europäische Philologien im Vergleich, коју су од 27. до 29. јануара 2020. године у Венецији организовали Хумболт фондација и Одсек за лингвистичке и компаративне студије културе  Универзитета у Венецији. Наслов излагања био је A few features about unexplored manuscript (Ćorović 31, The University Library Svetozar Marković, Belgrade) and its edition.

Програм конференције

Најновије