Вести

Међународни скуп „Return Migration and Social Change”

17.11.2016.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном скупу „Return Migration and Social Change” који је одржан 11. и 12. новембра 2016. године на Универзитету Бабеш Болаји у Клужу (Румунија). Организатори скупа били су Центар за компаративно истраживање миграција, Факултет политичких наука Универизитета Бабеш Болаји из Клужа и Рур-Универзитет из Бохума (Немачка). Александра је представила коауторски рад са др Мирчом Мараном, “You go there, where God calls you”: Religion and Return Migration of Romanian neo-Protestants in Serbia”.  Радови са скупа биће објављени у међународном зборнику на енглеском језику.

Програм скупа

Најновије